JU Srednja elektrotehnička škola
“Salih Salko Ćurić” Mostar

Sastanak sa vijećem roditelja

Vijeće roditelja

Dana 24.1.2024 godine u našoj školi održan je redovni sastanak sa Vijećem roditelja kojim je koordinirala profesorica Jasmina Nikšić.
Sastanku je prisustvovao direktor Jasmin Drljević, predsjednik Aktiva struke profesor Amer Zagorčić i predstavnici Vijeća učenika.
Predstavili smo trenutno dva najvažnija razvojna projekta rekonstrukcije nove zgrade u Sjevernom logoru kao i izrade novih nastavnih planova i programa.
Na sastanku su izabrani i predstavnici Vijeća roditelja za razvojni tim naše škole Dragana Mešić i Almir Šoše.
Saradnja s roditeljima i njihov osvrt na naš rad smatramo izuzetno važnim poticajem i korektivom u svim našim budućim aktivnostima.
Dizajn i razvoj stranice: Sanjin Brajević i Tarik Čolić