JU Srednja elektrotehnička škola
“Salih Salko Ćurić” Mostar

Rang lista upisanih učenika u prvi razred

Upis prvih razreda

JU SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "SALIH SALKO ĆURIĆ" MOSTAR

 

Na osnovu Konkursa za upis učenika u prvi (I) razred srednje škole u školskoj 2024/2025. godini raspisanog na osnovu tačke II. Odluke o raspisivanju konkursa za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole u školskoj 2024/2025. godini, broj 02-34-1272/24 od 30. maja 2024. godine, a koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja, nauka, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, JU Srednja elektrotehnička škola "Salih Salko Ćurić" Mostar objavljuje:

 

 

RANG LISTU UPISANIH KANDIDATA NAKON DRUGOG UPISNOG ROKA ODRŽANOG 26.6.2024. GODINE

 

Elektrotehničar informacijskih tehnologija

Rb. učenika

Ime

Prezime

Broj bodova

1.

Ida

Taso

25.00

2.

Džanan

Nožić

25.00

3.

Rania

Žujo

25.00

4.

Amar

Malović

25.00

5.

Ajla

Duro

25.00

6.

Lejla

Tipura

25.00

7.

Enita

Fajić

25.00

8.

Emina

Tucović

25.00

9.

Omer

Hajrović

25.00

10.

Arminesa

Šutić

25.00

11.

Sara

Stranjak

25.00

12.

Tarik

Jelovac

25.00

13.

Vedad

Delalić

24.80

14.

Tarik

Maksumić

24.80


15.

Ajla

Delić

24.80

16.

Inela

Gaštan

24.40

17.

Hana

Mehremić

24.40

18.

Amila

Tulić

24.20

19.

Sergej

Đurić

24.10

20.

Rijad

Husrep

24.00

21.

Ermin

Gološ

23.80

22.

Vedad

Maksumić

23.80

23.

Tarik

Crnomerović

23.80

24.

Benjamin

Nezirić

23.80

25.

Dino

Šetka

23.80

26.

Kenan

Obradović

23.00

27.

Ammar

Hodžić

22.20

28.

Ilan

Čatović

22.00

29.

Hamza

Demić

21.30

30.

Asja

Abaza

21.00

31.

Hana

Lalić

21.00

32.

Semir

Letić

19.60

33.

Eldar

Tojaga

18.90

34.

Amar

Ince

18.40

35.

Dalia

Crnomerović

18.20

36.

Zein

Hrnjica

14.90

 

Elektrotehničar računarske tehnike i automatike za programiranje i razvoj softvera

Rb. učenika

Ime

Prezime

Broj bodova

1.

Faris

Meškić

25.00

2.

Nahla

Drežnjak

25.00

3.

Bakir

Tulek

25.00

4.

Lamija

Šoše

25.00

5.

Lamija

Vučić

25.00

6.

Nadir

Tipura

25.00

7.

Ishak

Rahimić

25.00

8.

Lejla

Piralić

25.00

9.

Tarik

Macić

24.80

10.

Said

Demirović

24.80

11.

Tibor

Ajanić

24.80

12.

Said

Brekalo

24.60

13.

Harun

Šendro

24.40


14.

Naid

Nožić

24.40

15.

Hamza

Kolakovič

24.20

16.

Azer

Velagić

24.20

17.

Džanan

Mujan

24.20

18.

Lana

Torlo

24.20

19.

Slađan

Radović

24.00

20.

Isak

Pintul

24.00

21.

Amer

Cokoja

24.00

22.

Hamza

Sabljić

23.80

23.

Emir

Pajić

23.80

24.

Rejjan

Ratkušić

23.60

25.

Nedim

Spahalić

23.60

26.

Aldin

Tojaga

23.40

27.

Tarik

Bijavica

23.40

28.

Hanan

Tipura

22.00

29.

Dženita

Zukić

20.60

30.

Kenan

Čelebić

19.60

31.

Ahmed

Hasidić

19.40

32.

Harun

Meškić

19.10

33.

Inas

Bašić

19.10

34.

Sani

Šukalić

18.40

35.

Saša

Babić

15.60

36.

Danis

Humačkić

15.30

 

Direktor:

mr.sc. Drljević Jasmin

 

KOMISIJA:

1.      Nikšić Jasmina

2.      Džeko Amira

3.      Mujić Muamer

4.      Đonko Demond

 
Dizajn i razvoj stranice: Sanjin Brajević i Tarik Čolić