JU Srednja elektrotehnička škola
“Salih Salko Ćurić” Mostar

PASCH kamp

Goethe-Institut

Reprezentacija JU Srednja elektrotehnička škola “Salih-Salko Ćurić” Mostar u sastavu: Harun Korić, Elma Gusić, Lejla Obradović i Lejla Elezović predstavljaju našu školu na PASCH kampu na planini Vlašić a u organizaciji Goethe-Institut.
Naša škola je jedina srednja škola u HNK koja je izabrana u PASCH-net mrežu škola.
Dizajn i razvoj stranice: Sanjin Brajević i Tarik Čolić