JU Srednja elektrotehnička škola
“Salih Salko Ćurić” Mostar

ODA STAROM MOSTU

Obilježavanje 30. godišnjice rušenja Starog mosta

Dana 9.11.2023. godine, učenici JU Srednje elektrotehničke škole "Salih Salko Ćurić" sa svojim profesorima obilježili su 30. godišnjicu rušenje Starog mosta. U Narodom pozorištu je upriličen program pod nazivom "ODA STAROM MOSTU", u kojem su učestvovale osnove i srednje škole grada Mostara. Naravno, i naša škola je imala učešće, za ovakvu priliku, učenici su pripremili video zapis u kojem se mogao vidjeti proračun dužine luka Starog mosta.
Nakon prigodnog programa, učenici su se uputili prema Starom mostu, gdje su u znak sjećanja u Neretvu bacili bijele ljiljane.
Dizajn i razvoj stranice: Sanjin Brajević i Tarik Čolić