JU Srednja elektrotehnička škola
“Salih Salko Ćurić” Mostar

Međunarodni dan maternjeg jezika

Posjeta biblioteci

U srijedu 21. februara u povodu obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika učenici prvih i trećih razreda u pratnji bibliotekarke Azemine Pandur posjetili su Univerzitetsku biblioteku Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Bibliotekarke su ih srdačno dočekale i predstavile im izložbu posvećenu bosanskom jeziku. Učenici su imali priliku vidjeti reprint Gramatike bosanskog jezika iz 1890. godine, pravopise i rječnike. Sa bibliotekarkama su razgovarali o historijskom razvoju bosanskog jezika, značaju maternjeg jezika kao i o jednoj aktuelnoj temi koja se odnosi na ravnopravnost i očuvanje našeg maternjeg jezika.
Nakon toga su učenici uradili prezentaciju o značaju maternjeg jezika, koju ce prezentirati na časovima bosanskog jezika.
Dizajn i razvoj stranice: Sanjin Brajević i Tarik Čolić