JU Srednja elektrotehnička škola
“Salih Salko Ćurić” Mostar

Dan maternjeg jezika

Povodom 21. februara

Povodom 21. februara Dana maternjeg jezika koji se svake godine obilježava u cijelom svijetu maturanti naše škole su pripremili zanimljivo istraživanje o utjecaju engleskog jezika na bosanski među mladima. Rezultate istraživanja i ankete koju su radili učenici škole prezentovali su na sjednici Nastavničkog vijeća. Tokom sedmice i učenici naše škole će imati priliku da poslušaju izlaganje maturanata.
Sve intenzivnija upotreba engleskog jezika u govoru mladih ne treba se zanemariti. Maternji jezik se mora njegovati i zaštititi. Mladi ljudi se trebaju osvijestiti da što manje koriste anglizme jer će tako očuvati integritet bosanskog jezika. Anglizmi i druge strane riječi trebaju obogatiti bosanski jezik, a ne ugrožavati ga.
"Vi ste u svakom jeziku na svijetu gost. Nekad dobrodošao gost, a nekad nepoželjan. Samo u maternjem jeziku ste kod kuće. Jezik je naša kuća duhovna."
Dževad Karahasan
Dizajn i razvoj stranice: Sanjin Brajević i Tarik Čolić