JU Srednja elektrotehnička škola
“Salih Salko Ćurić” Mostar

Civitas

Obuka za profesore

U svrhu unapređenja građanskog obrazovanja i planiranja budućih aktivnosti jačanja nastavničkih kompetencija, Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava "Civitas" u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, organizovao je trodnevnu obuku za implementaciju inoviranog kurikuluma. Obuka je namijenjena za profesore koji su uključeni u proces izvođenja građanskog obrazovanja, a našu školu je predstavljala profesorica Nermana Gosto.

Dizajn i razvoj stranice: Sanjin Brajević i Tarik Čolić