JU Srednja elektrotehnička škola
“Salih Salko Ćurić” Mostar

Transformator

Dobrodošlica Redakcije

Kažu da je ključ uspjeha u tome da budeš ustrajan u svojoj težnji da ostvariš svoj cilj. Naša škola je oduvijek slovila za rasadnika kvalitetnih i kompletnih ličnosti koje svoju transformaciju imaju pod budnim okom nastavnog kadra i osoblja škole, i ništa manje menadžmenta škole. Prošle smo godine postavili sebi novi, dugoročni cilj. Ogrnuvši se imenom jednog velikog čovjeka, stručnjaka, Bosanca i Hercegovca, poete, sportiste i inovatora, Saliha Salke Ćurića, naša misija nije više samo biti najbolji, već biti dostojni svoga imena! Neizmjerno se trudimo da u našim namjerama uspijevamo! Novi dan, nova nafaka. Mi kažemo: nova školska godina - nova prilika da se ljestvica kvalitete podigne! Dobrodošli u novi broj godišnjeg časopisa JU Srednje elektrotehničke škole „Salih Salko Ćurić“ Mostar.

Dizajn i razvoj stranice: Sanjin Brajević i Tarik Čolić